Hanna Rahnasto

Regional Director, Öresund

+46 72 512 8181

Hanna.rahnasto@brice.se

Hanna Rahnasto är en senior ledare med erfarenhet från chefs- och ledarroller inom Medtech, vård- och tjänstebolag. Verksamheterna har varit såväl stora organisationer som mindre entreprenörsdrivna företag. Med lång erfarenhet av att verka i ledningsgrupper med yttersta ansvaret för affärs-och säljutveckling, har Hanna rekryterat medarbetare till nyckelpositioner. Med god kunskap om hur det är att vara på den rekryterande chefens sida och som rekryteringskonsult, arbetar Hanna med att bygga högpresterande och engagerade team genom tillsättning av rätt medarbetare.