Job openings

Take your next career step with our help.

Send open application

Två neurologer

Sverige
Rekrytering, Healthcare

Till vår kund - Migränhjälpen - söker vi två neurologer med omfattning 75–100%.

 

OM MIGRÄNHJÄLPEN

Idén till Migränhjälpen föddes av sjuksköterskan och entreprenören Alexander Knezevic som såg att en stor andel svåra migränpatienter inte fick den hjälp de behövde. Alexander var initiativtagare och tillsammans med Johan Nyberg som har över 20 års erfarenhet av migränbehandling samt Mattias Bodin startade de därför Migränhjälpen.

Målet med Migränhjälpen var att tillgängliggöra vård till det stora antal människor med kronisk migrän eller svår huvudvärk i Sverige som inte har möjlighet att få behandling av neurolog eller huvudvärksspecialist, trots att de lider av en svår och handikappande huvudvärkssjukdom. Genom Migränhjälpens lansering år 2020 fick världen sin första digitala vårdtjänst, specialiserad på migrän.

I februari 2023 öppnade Neurokliniken Migränhjälpen sin fysiska neurologimottagning i Gamla Karolinskas huvudbyggnad i Solna, Stockholm. Här tar de emot remitterade patienter med migrän och andra neurologiska besvär som kräver specialiserad neurologisk vård. Man ger även botulinumtoxin-behandling mot migrän samt CGRP-hämmare som profylaxbehandling.

Migränhjälpen vilar på två ben; den rikstäckande digitala verksamheten och den fysiska kliniken i Stockholm.

 

ROLLEN

ANSVARSOMRÅDEN

Vårdförloppet

Kliniken arbetar efter ett välstrukturerat vårdförlopp. Efter egenremiss eller remiss från hemklinik görs en första bedömning av allmänläkare. Därefter hänvisas patienten till neurolog och huvudvärkssjuksköterska som lägger upp en planering för vården med återkommande besök. Sjuksköterskorna hjälper till med uppföljning, stöd och rådgivning till patienterna. Verksamheten har över 6500 patienter och genomför ca 20 0000 besök per år.

 

KOMPETENSER OCH KVALIFIKATIONER

• Neurolog med några års erfarenhet från klinik och intresse av migrän

• Digital kompetens, framför allt inom den digitala verksamheten.

• Erfarenhet från Webdoc är meriterande, men inte ett krav.

 

VAD KAN MIGRÄNHJÄLPEN ERBJUDA?

Migränhjälpen behandlar de svåraste fallen, vilka inte fått adekvat eller tillfredställande hjälp av hemmaklinikerna. Kliniken tar emot ca 90% av inkomna remisser.

Här erbjuds du – såväl inom den digitala verksamheten som på kliniken i Stockholm– stor frihet att själv planera din tid. Arbetstiderna är förlagda vardagar 8-17, inga jourpass, och inom den digitala verksamheten har du även möjlighet att förlägga tider utifrån dina och patientens behov under sena kvällar eller tidiga morgnar om du så önskar. De administrativa arbetsuppgifterna är inte lika omfattande som på ordinarie kliniker.

Migränhjälpen är en entreprenörsdriven verksamhet som välkomnar initiativ från personalen hur man kan utveckla verksamheten. Migränhjälpen har stora ambitioner att bedriva forskning.

Du kommer till en verksamhet som på ett märkbart sätt gör en avgörande skillnad i patienternas liv.

 

 

Intressant? För mer information, välkommen att kontakta oss;

Morgan Eilenberg, +46 73 359 05 50 morgan.eilenberg@brice.se , or

Adina Lekberg Salamon, +46 73 974 43 34, adina.lekbergsalamon@brice.se

Anders Larsson, Partner +46 73 203 46 91, anders.larsson@brice.se

Tillbaka