Lediga jobb

Gör ditt nästa karriärsteg med hjälp av oss.

Spontanansökan

Chief Financial Officer

Stockholm
Rekrytering, hållbarhet

Till vår kund – Näringslivets Producentansvar i Sverige – söker vi en CFO som ska vara med och bygga den nya organisationen och bidra till ett mer hållbart samhälle.


FÖRETAGETS RESA - FRÅN FTI TILL NÄRINGSLIVETS PRODUCENTANSVAR I SVERIGE   

FTI – Svenska Förpackningsinsamlingen AB - övergår vid årsskiftet till ny verksamhet och blir Näringslivets Producentansvar i Sverige AB, i ett separat bolag. FTI har haft näringslivets ansvar att samla in förpackningar för återvinning. Bolagets ägare har varit fyra materialbolag för glas, plast, metall och papper/kartong. FTI har finansierats genom att de 8 000 producenterna betalat en avgift till FTI för att de ska utföra producentansvaret – att samla in och återvinna de förpackningar företagen sätter på marknaden.

FTI har byggt upp ett rikstäckande system för insamling av förpackningsmaterial på återvinningsstationer (ÅVS) och genom att köpa material från kommuner och fastighetsägare som samlar in material via fastighetsnära insamling, FNI.

Från och med att Näringslivets Producentansvar i Sverige sjösätts den 1/1-24 kommer ansvaret för insamlingen av förpackningar att ligga på kommunerna. Därmed får Näringslivets Producentansvar i Sverige ett nytt uppdrag - att ta emot och hantera insamlade förpackningar från kommuner och verksamheter för återvinning, samt stödja producenterna i att ta det utökade producentansvar som är en följd av den nya förordningen. Fokus mot producent är att stötta med effektiva rutiner för rapportering och kostnadsansvar och med gemensamma krafter arbeta för att minska antalet förpackningar och möjliggöra en ökad återvinningsgrad. År 2030 finns ett EU-direktiv med målsättning att minst 30% av all plast skall vara återvinningsbar.

 

ROLLEN

BEFATTNINGSBESKRIVNING

Med anledning av att bolaget är i uppstart kan rollen komma att ändras och IT inkluderas eller separeras från tjänsten

 

Syfte

·      Säkra att samtliga finansiella åtaganden hanteras enligt gällande avtal och lagar

·      Säkerställa infrastruktur och funktionalitet i de stödjande affärssystem som krävs för verksamheten

·      Leda arbetet med målstyrning och uppföljning i verksamheten

 

Ansvarsområden och befogenheter

·      Övergripande ansvar för företagets finansiella åtaganden och processer

·      IT-chef med ansvar för stödjande affärssystem

·      Personalansvar för ekonomi & IT

·      Ansvar för administrativa avtal, såsom hyresavtal och andra administrativa avtal

·      Ansvar för avtal med extern IT-supportpartner och driftleverantör

·     Godkännande av slutliga lönebesked.

Lönehanteringen kommer i huvudsak vara outsourcad.

 

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER

 Finansiell strategi

•      Stöd till VD:n med förberedelserna av månatliga och årliga finansiella planer

•      Framtagande av beslutsunderlag för utveckling av företagets finansiella strategi


Ekonomisk planering

•      Ansvarig för ekonomisk planering, hanterar risker, skapar ekonomiska styrdokument, policys, styrsystem, kontrollsystem och övergripande planeringsprocesser

•      Sammanställa och rapportera resultat, göra prognoser, bedöma lönsamhet och ansvara för finansieringen. 

•      Ansvar för att verksamhetens chefer och beslutsfattare har rätt förutsättningar för att ta ekonomiskt ansvar för sin del av verksamheten

•      Förbättring och utveckling av processer och arbetssätt tillsammans med områdesansvariga specialister


Leda ekonomiavdelningens arbete

•      Hantera finansiella kontroller och redovisningsförfaranden

•      Försäkra fullständig insyn över företagets ekonomiska resultat

•      Effektivt och tydligt kommunicera potentiella risker i tid

•      Föreslå handlingsplaner för att garantera att årliga finansiella mål uppnås

•      Bibehåll hastighet och noggrannhet i fakturor och kundbetalningar

•      Samordna och producera all skattedokumentation efter behov

•      Samordna och producera års- och hållbarhetsredovisning

•      Löpande möten och avstämningar kring prioriteringar med medarbetare och verksamhetschefer

 

KOMPETENSER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER

Utbildning & erfarenhet

•      Civilekonom eller annan motsvarande högre utbildning inom ekonomi                 

•      Minst 10 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter

 

Kunskaper & färdigheter

•      Mycket god strategisk förmåga

•      Mycket god analytisk förmåga

•      Mycket god kommunikativ förmåga

•      Dokumenterat mycket goda ledaregenskaper

•      Mycket god systemvana

•      God kännedom om digitala processer i ekonomi-/BI-/ERP-system

•      Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

 

Personliga egenskaper

•      Förtroendeskapande

•      Lösningsorienterad

•      Samarbetsinriktad

•      Engagerad

•      Pedagogisk

•      Ansvarstagande och noggrann

•      Självgående

 

VAD KAN NÄRINGSLIVETS PRODUCENTANSVAR I SVERIGE ERBJUDA?

Näringslivets Producentansvar i Sverige blir en av de centrala aktörerna inom hållbarhet, som berör en mycket stor andel av Sveriges producerande och importerande företag. Här får du en chans att vara med och bygga upp det nya företaget från grunden. Företagets centrala uppgift är att - tillsammans med producenterna – arbeta mot att minska antalet förpackningar, öka återvinningsgraden och minska nedskräpningen.

Näringslivets Producentansvar i Sverige har en lärande kultur som uppmuntrar till samarbete, ansvarstagande och omsorg i alla led.

 

 

Mer information;

Anders Larsson, +46 73 203 46 91, anders.larsson@brice.se

Morgan Eilenberg, +46 73 359 05 50, morgan.eilenberg@brice.se

Adina Lekberg Salamon, +46 73 974 43 34, adina.lekbergsalamon@brice.se

 

Tillbaka