Expertrekrytering för life science-industrin

Expertrekrytering för life science-industrin

Interim Management

Ibland kan man behöva en tillfällig lösning när det gäller en medarbetare eller chef. Det kan vara vid toppar eller vid en övergångsperiod. Då kan vi med vårt breda nätverk hjälpa er med kort varsel.

För de flesta tjänster som vi arbetar med kan vi presentera kandidater inom fem arbetsdagar.  En interimlösning har fördelen att du under en begränsad tid kan få in en erfaren person i organisationen som fyller komptensluckorna som har uppstått. Detta kan också vara ett bra sätt att stärka upp ett särskilt område som har en tillfälligt hög belastning eller saknar en viss nyckelperson i en expansionsfas.

Det finns många olika anledningar till att använda sig av en interimslösning:

Flexibilitet: En interimlösning är ett flexibelt sätt att lösa en situation som har uppstått. Alla inblandade vet förutsättningarna och vet att det gäller en begränsad tid. En interimskonsult är ett kostnadeffektivt vektyg för att hantera exempelvis osäkerhet eller situationer som kräver tid för att hitta en mer permanent lösning.

Tidsnöd: Ibland händer något som gör att det saknas tid för att anställa via en vanlig rekryteringsprocess. Man måste ha in kvalificerad kompetens snabbt och interim är den enda gångbara lösningen. Här är våra kontakter och nätverk avgörande.

Produktlanseringar: Interimskonsulter är ett effektivt sätt att optimera resurser före och efter en lansering. Interimskonsulter kan även mitigera risker av osäkra anställningar i de fall där utfall av produktgodkännande eller reimbursement är osäkert. Våra rekryteringskonsulter har stor erfarenhet av att själv leda lanseringar och att tillsätta konsulter i dessa sammanhang. Vi bidrar gärna med våra erfarenheter.

Vid hög belastning: En interimlösning ger dig möjlighet att lösa situationen vid toppar med hög belastning på personalen.

VAB och sjukfrånvaro: Ibland blir viktiga medarbetare sjuka, vilket är svårt att förbereda sig på. För att undvika att organisationen blir lidande eller att stressen för övriga medarbetare ökar, kan en interimslösning vara en effektiv möjlighet. Detta gör att verksamheten kan fortgå även om en nyckelperson försvinner temporärt.

Specialiserade befattningar: befattningar: Ibland kan man tillfälligt behöva väldigt specialiserad och nischad kunskap i sitt team för att lösa en uppgift. Då kan en interimstillsättning av en specialist vara lösningen.

Har du ett tillfälligt behov som uppstått?
Vi vägleder gärna för bästa lösningen för kunden. 
För de flesta rollerna inom våra områden kan vi presentera kandidater inom fem arbetsdagar.

Låter det intressant? Kontakta gärna oss via formuläret nedan eller slå oss en signal.