Anlita oss som experter för effektiv rekrytering

Anlita oss som experter för effektiv rekrytering

Våra tjänster

Att hitta rätt medarbetare till en organisation är både tids- och resurskrävande. Det är dessutom väldigt kostsamt om det blir fel. Därför är det oftast betydligt mera kostnadseffektivt att anlita oss som är experter.

Vi finns till för att hjälpa kunden i processen med nya tillsättningar eller utveckling av befintlig personal.

Vid urval av kandidater använder Brice Group vetenskapliga och empiriskt väl beprövade metoder för att säkerställa ett optimalt resultat. Vid ett inledande samarbete intervjuar vi gärna både tillsättande chefer och andra medarbetare för att få insikt i kandidatens uppdrag samt organisationens kultur. En del av våra kunder önskar att vi gör en oberoende utvärdering av organisationen innan vi påbörjar vårt arbete.

Executive Search och specialrekrytering

Att tillsätta nyckelroller på ett företag är avgörande för dess framgång. På Brice Group har vi omfattande erfarenhet inom executive search och rekrytering inom Life Science och hälsa. Som tidigare linjechefer inom Life Science har vi förståelse för både rekryterande chefers perspektiv och kundernas behov. Vi genomför noggranna behovsanalyser och utformar detaljerade och attraktiva kandidatprospekt för att säkerställa rätt matchning av kandidater. Genom vår breda erfarenhet och nätverk kan vi med snabbhet och precision identifiera lämpliga kandidater.

Interim Management

Med interim management erbjuder vi snabba och högkvalitativa temporära lösningar för att fylla personalbehov vid toppar, övergångsperioder och expansionsfaser, med hjälp av vårt breda nätverk. Inom fem arbetsdagar kan vi presentera kandidater för de flesta tjänster.

Organisation- och ledarskapsutveckling

Organisationsutveckling syftar till att öka både individens och organisationens förmåga att förändras för att nå högre effektivitet och hållbarhet. Våra metoder baseras på praktisk erfarenhet, ledarskaps- och teamutvecklingsverktyg samt aktuell arbetspsykologisk forskning som leder till insikter och utveckling av strategier, strukturer och processer, som utvecklar ledare och hela organisationer.

 

Vi jobbar främst med Life Science, vård och organisationer som innehar roller inom hållbarhet, miljö och kvalitet.