Anlita oss som experter för effektiv rekrytering

Anlita oss som experter för effektiv rekrytering

Våra tjänster

Att hitta rätt medarbetare till en organisation är både tids- och resurskrävande. Det är dessutom väldigt kostsamt om det blir fel. Därför är det oftast betydligt mera kostnadseffektivt att anlita oss som är experter.

Vi finns till för att hjälpa kunden i processen med nya tillsättningar eller utveckling av befintlig personal.

Vid urval av kandidater använder Brice Group vetenskapliga och empiriskt väl beprövade metoder för att säkerställa ett optimalt resultat. Vid ett inledande samarbete intervjuar vi gärna både tillsättande chefer och andra medarbetare för att få insikt i kandidatens uppdrag samt organisationens kultur. En del av våra kunder önskar att vi gör en oberoende utvärdering av organisationen innan vi påbörjar vårt arbete.

Våra tjänster:

Vi jobbar främst med Life Science, vård och organisationer som innehar roller inom hållbarhet, miljö och kvalitet.