Executive Search och specialistrekrytering

Executive Search och specialistrekrytering

Executive Search och specialistrekrytering inom Life Science

Att tillsätta nyckelroller på ett företag är ett av de viktigaste och mest strategiska besluten företag måste fatta. Det måste helt enkelt bli rätt.

Vi på Brice Group har många års erfarenhet från branschen inom executive search, specialistrekrytering och interimstillsättningar samt har lång erfarenhet av att arbeta som seniora chefer och styrelseledamöter i noterade- och icke noterade bolag på global, nordisk och nationell nivå, främst inom Life Science och hälsa. Vi har därför god förståelse för den rekryterande chefens perspektiv och kan vara rådgivande och därmed både utmana och stötta genom hela processer. Med lång erfarenhet från branschen både på kund- och konsultsidan följer även ett ovärderligt och omfattande nätverk av kandidater och interimskonsulter. Det innebär också att vi är effektiva och snabba i våra processer när vi identifierar kandidater.

En lyckad chefsrekrytering kräver både en omfattande behovsanalys av det aktuella företaget och en noga utformad kravprofil. Det gäller att vi verkligen förstår kundens verksamhet och de förutsättningar som gäller, för att vi ska kunna precisera både vilken erfarenhet och vilka egenskaper som kandidaten bör ha för den aktuella tjänsten.

I den här processen jobbar vi vanligtvis med fyra huvudsteg:

Behovsanalys och kravformulering

Vid kompetensförsörjning använder Brice Group vetenskapliga och empiriskt väl beprövade metoder för att säkerställa ett optimalt resultat vid urval av kandidater.

Genom intervjuer med ledande nyckelpersoner på företaget tar vi reda på vilka behov och förutsättningar som gäller för den tilltänkta tjänsten. Här kan vi också komma med förslag utifrån våra erfarenheter där vi vänder på resonemangen och försöker hitta nya perspektiv på rekryteringen och vad den skulle kunna bidra till. Tillsammans kan vi till exempel titta på hur de befintliga strukturerna i företaget ser ut när det kommer till tidigare erfarenhet, ålder, kön eller etnicitet och på så sätt bygga de bästa teamen.

Rätt mängd kompetenta kandidater

En lyckad rekrytering kräver vanligtvis ett brett urval av kandidater. Här har vi genom åren byggt upp ett stort nätverk av kompetenta kandidater. Vi vet också hur vi utifrån en befintlig kravprofil, kan hitta och attrahera rätt personer. Det gör att vi kan leva efter missionen att med precision och snabbhet, och i nära dialog med våra uppdragsgivare, attrahera och tillsätta rätt medarbetare och interimskonsult för uppdraget.

Löpande kontakter med kandidater och dig som kund

För oss är det avgörande att både kunden och kandidaten har en positiv bild av rekryteringsprocessen med ett professionellt bemötande i alla steg. Vi är väl medvetna om vilken investering nya kunder gör när man väljer en ny partner. Motsvarande investering gör kandidater både tids- och känslomässigt när de väljer att gå in i en rekryteringsprocess.

Då vi får ett uppdrag är vi en del av kundens varumärke och är ytterst ansvariga för en professionell och god kandidatresa. Detta förtroende måste vi förvalta för att vara framgångsrika och bygga långsiktiga partnerskap.

Vi ger gärna kontakt till både referenskunder- och kandidater för att ge en bild av hur vi arbetar.

Utvärdering

Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer samt SHLs testverktyg: utvärdering av personliga egenskaper (OPQ) samt Verify som färdighetstester. Våra färdighetstester kan bedöma verbal, numerisk och logisk slutledningsfömåga. Vi utför också 360-undersökningar vid second opinions. För roller där fördjupade bakgrundskontroller utöver referenstagning bör genomföras, exempelvis vid tillsättning av permanent eller interim VD/CFO samarbetar vi med en specialiserad tredje part.

Under hela rekryteringen mäter och utvärderar vi vårt arbete så att vi vet att vi gör rätt saker med önskat resultat. Vi jobbar med digitaliserade processer där vi löpande kan ta fram alla viktiga nyckeltal som kvalitetssäkrar vårt arbete för dig som kund.

Låter det intressant? Kontakta gärna oss via formuläret nedan eller slå oss en signal.