Adina Lekberg Salamon

Senior Researcher

+46 73 974 43 34

adina.lekbergsalamon@brice.se

Adina har lång erfarenhet av arbete inom hälsa. Adina har en fil. kand, socionom med flera års erfarenhet från executive search och konsultchef. Den röda tråden är att vägleda människor i att göra val i yrkes- och privatlivet. Erfarenheten från att arbeta som socionom, i kombination med Adinas erfarenhet från executive Search och interim Management medför en ovärderlig förmåga att kartlägga kandidatmarknaden avseende; Sökning, identifiering, bedömning och matchning. Adina är skicklig på att identifiera kandidaters drivkrafter och kompetenser.