Anders Larsson

Partner

+46 73 203 46 91

anders.larsson@brice.se

Lång erfarenhet av att arbeta som linjechef i noterade och icke noterade bolag på global, nordisk och nationell nivå inom Life Science. Därför har Anders god förståelse för den rekryterande chefens perspektiv. Med lång erfarenhet från branschen, både från kund- och konsultsidan följer ett ovärderligt och omfattande nätverk av kandidater, interimskonsulter och tipsgivare. Anders delar gärna med sig av erfarenhet, mod och hjärta för att bidra till att utveckla chefer och medarbetare, liksom ledningsgrupper och organisationer. Förutom rekrytering och Interim Management, leder Anders workshops och ger individuell professionell coaching för chefer och specialister.