Morgan Eilenberg

VD och Partner

+46 733 590 550

morgan.eilenberg@brice.se

Bakgrund från seniora chefspositioner på global, nordisk och nationell nivå inom Life Science. Styrelseledamot och senior advisor i noterade- och icke noterade bolag. Med gedigen erfarenhet från branschen, både från kund- och konsultsidan följer ett ovärderligt och omfattande nätverk av kandidater, interimskonsulter och tipsgivare. Morgan delar gärna med sig av erfarenhet, mod och hjärta för att bidra till att utveckla chefer och medarbetare, liksom ledningsgrupper och organisationer. Förutom rekrytering och Interim Management, leder Morgan workshops och ger individuell professionell coaching för chefer och specialister.