Rekrytering från olika branscher

Rekrytering från olika branscher

Rekrytering från olika branscher

Brice Group modererade nyligen en workshop med fokus på mångfald och inklusion för en finsk ledningsgrupp inom Big Pharma. Syftet var att forma organisationens syn på mångfald och även hjälpa dem med rekryteringsprocessen så att de framåt attraherar och behåller kompetenser med olika bakgrund.

Definitionen av mångfald varierar beroende av källor, men på arbetsmarknaden brukar det ofta diskuteras mångfaldsperspektiv utifrån

 • Kön
 • Nationalitet
 • Ålder
 • Utbildning
 • Karriär
 • Industri

Vårt fokus under workshopen var att hjälpa organisationen att ställa om den befintliga organisationen så att man vågar rekrytera medarbetare från andra branscher. För att få ett utifrån-in perspektiv bjöd vi in en panel bestående av ledare från branscher utanför Life Science.

Här följer några av de diskussionspunkter och utfall som delades av den externa panelen:

 • Vid rätt rekrytering av individ som passar in i kulturen samt att de får en god onboarding, så är branschbakgrund sekundär.
 • Onboarding är viktigt, men rätt inställning från det rekryterande företaget och dess medarbetare är avgörande.
 • För dig som kommer in med annan branschbakgrund; Var öppen mot nya teamet att du inte vet allt. Var dock inte rädd för att berätta var du är kunnig. Om du är en ledare som kommer in med annan bransch, låt teamet vara experter där de skall vara experter. Lyssna, visa respekt och ödmjukhet.
 • Det måste vara mer än bara personkemi. Paneldeltagarna betonade den positiva effekten av att anställa med mångfald avseende uppnådda resultat.
 • Som alltid – lär av varandras olikheter och misstag.
 • Genomför kompetensbaserade intervjuer.
 • Stirra dig inte blind på vilken akademisk utbildning kandidaten har om det inte är nödvändigt.
 • Om du bara letar i din egen industri blir poolen av kandidater snäv. Du kanske hittar den bästa kandidaten i branschen, men inte den bästa för tjänsten.

Några omdömen från dagen:

”Jag har fått utbildning tidigare... men den här dagen förändrade mitt sätt att tänka. En ögonöppnare. Det var fantastiskt att bli utmanad i mitt tidigare tänkande".

"Dagen var välplanerad. Utmärkt blandning av "föreläsning", workshops och externa gäster. Vi måste börja praktisera mångfald.

"Gav en ökad kunskap om mina egna fördomar om mångfald. "

"Bra att lära av andra och dela med sig av egna erfarenheter."