Vikten av selektiv rekrytering för interimsförvaltning

Vikten av selektiv rekrytering för interimsförvaltning

Vikten av selektiv rekrytering för interimsförvaltning

Efter att Coronaresriktionerna släppt ser vi två tendenser: människor omvärderar sina liv och vill byta jobb eller karriär – och företagen som avvaktat måste snabbt hitta rätt kompetenser.

Medarbetare som under de osäkra omständigheterna suttit still har drabbats av ”itchy feet”. De vill nu söka sig till nästa drömjobb, vilket medför att många kandidater är i flera parallella rekryteringsprocesser.

Organisationer som av förklarliga skäl avvaktat med sina tillsättningar under pandemin försöker nu ta igen resurser som gått förlorade och inte ersatts. För många organisationer som har bråttom att rekrytera, kan interimschefer vara ett utmärkt alternativ för att undvika vakanser under rekryteringsprocesserna. Scenario ovan leder till att det nu är interimkandidatens marknad, vilket kan leda till att arbetsgivare vill skynda på tillsättningar och risken finns att okvalificerade interimsrekryteringar kan bli fel (och dyrt!).

För att säkerställa snabba interimstillsättningar och samtidigt minimera risken för felrekryteringar ges här exempel på några enkla hållpunkter;

  • Välj seriösa leverantörer av interimstjänster. Undvik leverantörer som endast ”skyfflar CV:n”.
  • Säkerställ att leverantören genomför kompetensbaserade intervjuer, även för interimskandidater.
  • Säkerställ att relevant referenstagning är genomförd.
  • Har en slagning i sociala medier genomförts?
  • För roller såsom VD, CFO, och HR, välj att investera i bakgrundskontroller. Dessa ger information om kandidaten exempelvis är tidigare straffad eller om det finns andra oönskade händelser i historiken.

Görs interimsrekryteringarna på ett modigt, säkert och effektivt sätt kan organisationerna snabbt växla upp med rätt kompetenser!